En kort historik

Västerås Magiska Klubb bildades den 17 januari 1946 med uppgift att att samla trollkarlar av den rätta sorten i Västerås med omnejd till givande utbyte inom den magiska konsten. Antalet medlemmar var då 20. Styrelsen bestod av ordf. Erik Berggren, v.ordf. Erik Kjörning, kassör och sekreterare Ernst Törnquist, suppl. L. Flood. Årligen hölls fyra sammanträden. Efter förhandlingar intas en bit mat varefter trollandet börjar. Utbytet med klubben i Eskilstuna kulminerar i augusti då årligen en gemensam träff i kräftans tecken anordnas i Kvicksund.

(Oklart ur vilken tidning detta klipp är taget)

Årligen höll VMK fyra sammanträden. Efter förhandlingar intogs en bit mat, varefter trollandet tog fart. Västerås Magiska Klubb startade som den tredje lokala föreningen utanför Stockholm. Klubben levde sedan fram till 1950-talet då verksamheten lades ner. Lagom till 50-årsjubileet återstartade Erik Luttropp och Robert Leonardi den magiska klubben i restaurang Bill & Bobs Krogs lokaler vid Bondtorget i Västerås. VMK har idag sin hemvist i Café Globen i IOGT-NTO:s lokaler på Slottsgatan 6 i Västerås.

(Källa: Sveriges Magiarkiv)